شبکه های محلی یا LAN ( و در مقیاس بزرگتر Campus ) راهکاری است که به جهت ایجاد بستری برای انتقال و تبادل اطلاعات طراحی و پیاده سازی میشوند . این شبکه ها برای برقراری دسترسی و ارتباط سریع و استفاده از سرویس های متنوع و حیاتی سازمان ها ، حجم عمده ایی از اطلاعات را به صورت با سیم و بی سیم در محدوده جغرافیایی کوچک انتقال می دهند. شبکه های گسترده یا WAN راهکاری است که برای ایجاد بستری جهت برقراری اتصال و تبادل اطلاعات بین چند شبکه محلی طراحی و پیاده سازی می شود . برای پیاده سازی این شبکه ها اغلب از خطوط ، ارتباطات مخابراتی و یا لینک های استیجاری با پهنای باند محدود استفاده می گردد.

راهکارها

 • - مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی شبکه های LAN , W-LAN ,WAN
 • - پياده سازی سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات شبکه بدون فطعی (Master IT Plan )
 • نصب، راه اندازی و Configuration روترها و سوئيچ (ارائه این راهکار برمبنای تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکتهای Cisco، Fortigate، Huaweiو Juniperمی باشد.)
 • ارائه خدمات نگهداری و پشتيبانی از شبکه Active و تجهيزات Passive..
 • - انتخاب توپولوژی مناسب برای شبکه
 • مشاوره در طراحی شبکه و تهیه RFP
 • -مشاوره، طراحي و اجراي شبکه هاي Wireless جهت ارتباطات راه دور PTP , PTMP
 • - بهبود و ارتقاي Backbone و سوئيچينگ شبکه
 • -تهیه IP Plan
 • طراحی ، پياده سازی سرویس های مایکروسافت و لینوکسی
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های افزونگی(Redundancy)