ویپ چیست

ویپ (VoIP) به معنی انتقال صدا بر روی بستر شبکه یا Voice over IP است. در تکنولوژی ویپ صدای آنالوگ که امکان انتقال بر روی امواج الکتریکی و سیم مسی را دارد ؛ به صفر و یک تبدیل می کند و بصورت دیجیتال در بستر شبکه منتقل نماید. به بیان دیگر صدا ابتدا توسط میکروفن گوشی به امواج الکتریکی تبدیل شده ،سپس توسط گوشی تلفن ویپ به صورت دیجیتال تبدیل می شود و این اطلاعات دیجیتال در شبکه به سرور ویپ یا سانترال تحت شبکه ارسال می شود. سانترال ویپ پس از تشخیص مقصد،اطلاعات را به گوشی ویپ مقصد یا گیتوی ویپ که به خطوط شهری متصل است ارسال می کند. در نهایت ، در مقصد گیتوی یا گوشی وپ اطلاعات دیجیتال را مجددا به امواج الکتریکی تبدیل می کنند و دوباره تبدیل به صدای آنالوگ می شود

در پیاده سازی سرویس ویپ میتوان از تکنولوژی های گوناگونی همانند استفاده از نرم افزار های کد باز مانند Elastixو FreePbx استفاده کرد. از مزایای این گونه نرم افزارها رایگان بودن آن ها با گستره ی وسیعی از امکانات می باشد. همچنین می توان از تکنولوژی های دیگر نظیر (CISCO Collaboration(CME-CUCM استفاده کرد که پیشنهادی مناسب برای ارگان های و سازمان های بزرگ می باشد که این گونه تکنولوژی ها قابلیت پشتیبانی تا چهل هزار IP Phone را دارند


  • طراحي و اجراي سيسمتم هاي IP -Telephony در سازمانهاي كوچك و بزرگ
  • انتقال خطوط بر روی بستر IP
  • ارائه راه کار تلفن گویا
  • ایجاد مراکز تلفن (Call Center)
  • ایجاد بستر کنفرانس صوتی
 

businessman is dialing a phone number in officevoip system